AKTUALITY


Dne 1.4. 2013 byly spuštěny naše nové webové stránky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat.

KONTAKTUJTE NÁS

 
MobileNet s.r.o.
Dykova 1158/17
101 00, Praha 10
tel.: +420 602 208 514
e-mail: sprava@mobile-net.cz
Web: www.mobile-net.cz
 


Facility management


Společnost MobileNet s.r.o. nabízí služby komplexního facility managementu především předním mobilním operátorům na českém trhu.

Facility management zajišťovaný společností MobileNet s.r.o.:

Vhodná volba pro organizace, které se soustředí na svůj hlavní obor podnikání a které chtějí zabezpečovat veškeré nebo část svých podpůrných procesů nákupem externích služeb a dodávek.

Umožňuje zvýšení produktivity práce v důsledku převedení pracovníků nevýrobních činností do externích organizací, zprůhlednění nákladových a peněžních toků na základě detailní analýzy jednotlivých procesů a zároveň nákladovou optimalizaci jednotlivých služeb a procesů.

Komplexní dodávka vybraných služeb, za kterou naše společnost nese plnou odpovědnost, řízení a koordinace jednotlivých dodavatelů služeb.

Náš klient má za partnera jedinou osobu, tj. managera projektu, což podstatně zjednodušuje řízení a přináší úsporu času vedoucích pracovníků klienta.

Naším úkolem je také nákladová optimalizace a trvalé vyhledávání nákladových úspor. Klient volí, zda o dodavateli jednotlivé služby rozhoduje sám, nebo částečně či plně přenechá rozhodovací pravomoc na integrátorovi projektu, tj, společnosti MobileNet s.r.o.

Cenová struktura dodávky je postavena buď na stanovení paušální ceny za opakované služby a oceňování jednorázových nadpaušálních dodávek nebo na bázi ceny jednotlivých služeb a dodávek, které schvaluje zákazník a dohodnuté manažerské přirážce.

Součástí dodávky bývá i dohoda o společném vyhledávání nákladových úspor cestou optimalizace procesů, nákupu levnějších služeb nebo sdílením některých nákladů pro více projektů.

Naše společnost je tak neustále motivována podílem na dosažených úsporách, které jsou pravidelně vyhodnocovány.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

MobileNet s.r.o., Dykova 1158/17, 101 00, Praha 10